In Architecture - Atminimo ženklas "PĖDA"


  • Atminimo ženklas "PĖDA"
  • Žydų atminimui įamžinti
  • Lokacija - Anykščiai
  • 2023

 

  • Commemorative sign "FOOT"
  • To perpetuate the memory of the Jews
  • Location - Anykščiai
  • 2023